Dokumentarkiv

Nasjonale minoriteter - sammenfatning fra Utdanningsdirektoratet.

Generell historisk oversikt. Om skogfinnene fra s. 36.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/skogfinner/#

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.