Dokumentarkiv

Offentlig info

Nasjonale minoriteter - sammenfatning fra Utdanningsdirektoratet.

Generell historisk oversikt. Om skogfinnene fra s. 36.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/nasjonale-minoriteter/skogfinner/#

Hvem er urfolk? [Regjeringens definisjon]

Regjeringen.no forklarer en del detaljer rundt definisjonen av "urfolk", og noen internasjonale overenskomster som også gjelder andre minoriteter. Les her.

Kontaktforum 22.-23.11.2021, møtereferat fra KMD

Referat fra kontaktforum 2021

Ny podcast fra RA om skogfinske kulturminner

Riksantikvaren har publisert en ny podcast med en kortversjon av den skogfinske kulturhistorien.
Hør den på spotify her.
Forhåpentligvis vil de utvide blikket etter hvert og få med mer om det sterke bosettingsmønsteret vestpå, som langs aksen Gjøvik-Drammen. 
Finnsamkonferansen i Oslo 4.–6. mars 2022 kan bli et viktig tilskudd. 

Tilskudd fra RA til gamle ferdselsårer

Vær oppmerksom på at det kan søkes tilskudd fra Riksantikvaren til istandsetting av gamle ferdselsårer.  Skogfinnenes ferdselsmønster i skogene på Østlandet trenger å gjøres kjent! https://www.riksantikvaren.no/ferdselsveier