Dokumentarkiv

Høring i Kommunalkomiteen 9.11.2021

Norges museumsforbund tok opp bl.a. behovet for styrking av driftsmiddeltilskuddet til Norsk Skogfinsk Museum. Når det først er avsatt byggemidler, må det nye museet også fylles med innhold. Innlegget starter ved 25:45.

Deretter kommer innlegg fra Nasjonale minoriteter i Norge, og Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne.

https://www.stortinget.no/kommunalkomiteen-9.11.21

 

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.