Dokumentarkiv

Sprengstoffet i Telemarksrapporten

Taternes Landsforening har gått en ny runde på Telemarksrapporten og laget et sammendrag der de viktigste funnene trekkes fram.
Her avdekkes en rekke skandaløse forhold rundt statens håndtering av de nasjonale minoritetene.

images/PDF/Telemarksforsk_TL_sammendrag 

 Hele Telemarksrapporten ligger her:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.