Dokumentarkiv

NOUer og rapporter

[TELEMARKSRAPPORTEN]

 Kulturell berikelse – politisk besvær. Gjennomgang av politikken overfor nasjonale minoriteter 2000-2019 (utg. mars 2020).

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

 

Våre holdninger til "de andre"

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har nå levert sin rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge. De har bl.a. sjekket kunnskapsnivået i befolkningen om disse gruppene. Skogfinnene er minst kjent. Nærmest usynlige. Les NIM-rapporten her. 

NRK omtaler rapporten her: Samehets

Sprengstoffet i Telemarksrapporten

Taternes Landsforening har gått en ny runde på Telemarksrapporten og laget et sammendrag der de viktigste funnene trekkes fram.
Her avdekkes en rekke skandaløse forhold rundt statens håndtering av de nasjonale minoritetene.

images/PDF/Telemarksforsk_TL_sammendrag 

 Hele Telemarksrapporten ligger her:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

Spilles ut på sidelinja

Statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer i Klassekampen 13. mars på kritikken som ble reist mot departementets håndtering av de nasjonale minoritetene i Telemarksforskings rapport "Kulturell berikelse – politisk besvær". Han synes ikke det er nødvendig med mer medbestemmelse for minoritetene.
Les oppslaget her: https://klassekampen.no/utgave/2021-03-13/spilles-ut-pa-sidelinja

Både forskingsrapporten og Stortingsmeldinga som svarer på den, og som nå skal behandles i Stortinget, finner du i vårt Dokumentarkiv. 

Skogfinneforeningen svarer:

DEN PATERNALISTISKE STATEN
Med sitt forsvar for Stortingsmelding 12 og avvisning av Telemarksforsknings kritiske rapport, viser statssekretær Raymond Robertsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at storsamfunnets paternalisme overfor de nasjonale minoritetene lever i beste velgående etter flere hundre år (Klassekampen 13. mars 2020).