Ny kjepp i hjula for NSM

Dagen etter valget, 14. september, kom kulturministerens svar på det skriftlige spørsmålet som ble levert av Karin Andersen ei uke tidligere: Hvor blir det av utbetalingen av midler til Norsk Skogfinsk Museums byggeprosjekt? 
Og da viser det seg at departementet har funnet en ny kjepp å stikke i hjula for NSM: Nå vil de først rådføre seg med Statsbygg, og så får de se...
Dette viser med all ønskelig tydelighet hva som har vært Kulturdepartementets avdeling KV2s hovedplan fra dag 1: NSM skal aldri få lov til å ta styring over eget prosjekt. 
Først holder de museet på sultegrensen mht driftsmidler i årevis for å hindre at de vokser seg sterke - og så bruker de størrelsen som argument mot dem når de prøver å få reist museet sitt, et skogfinnenes hus, og tvinge dem inn i en uønsket struktur. 

Nå fant de altså en ny vri for å kunne fortsette treneringa, og setter byggeprosjektet i fare for å rase sammen. Det er et planlagt ras. Og det er en kulturminister fra Venstre som lar seg dirigere. Var ikke Venstre i sin tid en fanebærer mot embetsmannsstaten?

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=85823&fbclid=IwAR1bCryp_7yTgqsCfAuYEq1D-JFDyjVDWferbM4UVj-lzAS1eqQWmoO2XRA

Hei Hurdal!

Wenche Blomberg holdt appell for Skogfinneforeningen på kulturminnedagen i Hurdal 11. september. Tre styremedlemmer var med på turen, her fra v. Gunnvald Grønvik, Anita Vorkinnslien og Wenche Blomberg.

Kjære hurdøler, kjære skogfinner og skogfinneetterkommere av alle boniteter, og alt godtfolk!

"Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?"

I forkant av Finnskogdagene 2021 ble det arrangert et seminar om temaet "Skogfinsk kulturarv - hvem sitt ansvar?" som i sin helhet ble strømmet på Sannhets- og forsoningskommisjonens YouTube-kanal. 
Seminaret tok utgangspunkt i Marte Hallems film "Fremmed blod" som ble etterfulgt av en panelsamtale ledet av Dagfinn Høybråten. 
Panelsamtalen begynner på 1:08.
https://www.youtube.com/watch?v=cN5hyozmPyI

 

Klage til Riksrevisjonen

Skogfinneforeningen har sendt inn klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av Norsk Skogfinsk Museums byggesak. Stortinget bevilget midler på statsbudsjettet for 2021, men til dags dato er det ikke utbetalt ei krone, og byggeprosjektet er i en kritisk situasjon.
Vi hevder at departementsavdelingen KV2 har en egen agenda der skogfinnenes museum skal tvinges inn i en hierarkisk struktur mot deres egne ønsker, i strid med Europarådets rammekonvensjon for nasjonale minoriteter, og i strid med tidligere politiske føringer. Med andre ord: Denne avdelingen driver egen butikk. 

Klage til Europarådet

Skogfinske representanter møtte 26. august en representant for Europarådets rådgivende komité for Rammekonvensjonen som kom til Oslo. 
Fra skogfinsk side ble det framført alvorlige bekymringer knyttet til museumsbygg-saken, svikten i Kommunaldepartementets håndtering av nasjonale minoriteter, og den manglende kunnskapen om skogfinnene i alle ledd av forvaltningen.

Raja svarer som han får beskjed om

Karin Andersen (SV) sendte 10. mai et spørsmål til kulturministeren om utbetaling av byggemidler til NSM, og fikk 19. mai svar fra Abid Raja. Han sier det departementsavdelingen KV2 sier han skal si.
https://stortinget.no/no/svar-fra-Raja

SISTE:
Karin Andersen (SV) har 5. september på nytt sendt spørsmål til kulturministeren om de uteblitte midlene til museumsbygget:

https://stortinget.no/no/nytt-spørsmål

 

Partiene svarer om NSM

Skogfinneforeningen har sendt to spørsmål til stortingspartiene om hvordan de stiller seg til framtida for Norsk Skogfinsk Museum.
Tilsynelatende er velviljen stor. Men går man nøyere inn i svarene, finner man også forbehold og tåkepunkter.
images/PDF/Pressemelding_2021-08-20.pdf

Revholt-ria fredes

Riksantikvaren har nå fredet ria fra Revholt som står på Glomdalsmuseet. 

Det ekstra morsomme med denne ria er at det var her gamle fylkeskonservator Tvengsberget fant de 8-10 rugkønna som berga svedjerugen. 7 av dem grodde og ga svære fold, og er opphavet til all svedjerug som omsettes i dag.
https://www.riksantikvaren.no/Revholt-ria_fredet

Kommisjonsmandatet forlenges

Sannhets- og forsoningskommisjonen skulle innlevere sin rapport til Stortinget 1. september 2022. Denne fristen er nå forlenget med ett år.
https://uit.no/kommisjonen/fristen-forlenges

Begrunnelsen er først og fremst at koronarestriksjonene har virket svært hemmende på framdriften.

Ta politisk styring!

Skogfinneforeningen svarer Kulturdepartementets politiske ledelse i Klassekampen onsdag 23. juni 2021:

TA POLITISK STYRING!

Kulturdepartementet fortsetter sin struping av skogfinnene og deres flaggsak: nytt museumsbygg. Statssekretær Emma Lind (V) eksponerer 18.6 sin uvitenhet om hva som foregår i eget departement. Treneringen av Norsk Skogfinsk Museums nybygg har pågått i årevis som en del av avdelingsdirektør Stein Sægrovs masterplan for museumsstrukturen i Norge.

NSM svarer K-dep.

Norsk Skogfinsk Museum skrev 8. juni til Kulturdepartementet og redegjorde for situasjonen byggeprosjektet står i etter departementets trenering. Les brevet her. 

images/PDF/NSM_til_KD_8621.pdf

Men har departementet videreformidlet dette? Det virker ikke som om politikerne kjenner til informasjonen her.

Nye kjepper i bygge-hjulet

Kulturdepartementet har siden statsbudsjettet ble lagt fram i høst, gjort en ny omdreining på skruen som skal tvinge Norsk Skogfinsk Museum inn under regionmuseet Anno. Bevilgede midler holdes tilbake, og byggearbeidet står i stampe. Museumseksjonens "masterplan" skal tvinges igjennom. At dette bryter med den europeiske rammekonvensjonen for nasjonale minoriteter som Norge har sluttet seg til, er uten interesse. Klassekampen rapporterer om situasjonen. 

https://klassekampen.no/byggestopp-igjen