Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Fornyet klage til Riksrevisjonen

Foreningen har igjen sendt klage til Riksrevisjonen over Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumssak:

"Vi viser til vår siste henvendelse 14. juli i år og vil legge til følgende:

"Politikerne overstyres"

Nytt stort oppslag i Klassekampen 2.12.2021 styrker hva vi tidligere har sagt: Kulturdepartementets avdeling KV2 driver egen butikk. Og når ny statsråd messer videre på kravet om "samarbeidsavtale", må det klargjøres hvordan den skal konstrueres for ikke å bety kontroll.

 https://klassekampen.no/politikerne-overstyres

Kronikk om trakasseringa

Foreningens nestleder forteller på kronikkplass i Klassekampen 26. november om Kulturdepartementets trakassering av skogfinnene i saken om nytt museumsbygg.
https://klassekampen.no/kronikk

Berømte skogfinner

Har man skrevet en kjær nasjonalsang, kan man nesten ikke bli mer berømt. Bjørnson og Nordraak var fettere og av skogfinneslekt fra Søndre Land. Bo Hansson forteller:

Svar til statsråden

Skogfinneforeningen har denne kommentaren til Trettebergstuen:

Fra Vårt Land 17. november 2021:

Gi skogfinnene råderett over kulturbygget

Den som satt med forventninger om at ei ny regjering og en ny kulturminister ville bryte med statens trakasseringspolitikk overfor skogfinnene og gi dem råderett over eget kulturbygg, må tenke om igjen.

Anette Trettebergstuen (Ap) har ifølge Vårt lands reportasje 11.11.21 stilt seg på samme banehalvdel som Solberg-regjeringa: Ingen penger til nytt museumsbygg, uten det vi opplever som en forventning til underkastelse og tvangsassimilering.

Vindkraftødeleggelser av finnskogene

Avisa Glåmdalen har publisert en større reportasje som oppsummerer situasjonen i Våler kommune, der det er satt i gang en større vindkraftutbygging som raserer store finnskogområder. Les her:

images/PDF/2021-11-11_Glaamdalen_Kjlberget

Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

Her er Vårt lands nettartikkel 11.11.2021:

Vårt Land, nettutg. 11.11.21:

– Minoritetsfiendtlig behandling av skogfinnene

MUSEUM: Norsk Skogfinsk Museum venter fortsatt på statlige millioner bevilget til nytt museumsbygg. Andre minoriteter stiller seg bak kravet om utbetaling og kaller Kulturdepartementets behandling av skogfinnenes museumsbyggesak for minoritetsfiendtlig. Kulturminister Anette Trettebergstuen ber nå om et møte.

Kulturministeren svikter skogfinnene

Den nye kulturministeren Annette Trettebergstuen (A) følger i Solbergregjeringas spor og svikter skogfinnene.
I dagens nettutgave av Vårt Land (11.11.21) gir hun full støtte til sitt politiserende embetsverk, som har forsynt henne med maktsvada og viser at minoritetsrettigheter er helt uten interesse. INGEN PENGER UTEN UNDERKASTELSE OG TVANGSASSIMILERING.

Høring i Kommunalkomiteen 9.11.2021

Norges museumsforbund tok opp bl.a. behovet for styrking av driftsmiddeltilskuddet til Norsk Skogfinsk Museum. Når det først er avsatt byggemidler, må det nye museet også fylles med innhold. Innlegget starter ved 25:45.

Deretter kommer innlegg fra Nasjonale minoriteter i Norge, og Faggruppen for den kollektive oppreisningen for romanifolket/taterne.

https://www.stortinget.no/kommunalkomiteen-9.11.21

 

Høring i Kulturkomiteen 8.11.21

 Fra mandagens budsjetthøring. Skogfinneforeningen og Norsk Skogfinsk Museum satte skapet på plass.

Hør og se opptaket fra Kulturkomiteen her

 


 Her troikaen fra museet og foreningen etter høring.

Sprengstoffet i Telemarksrapporten

Taternes Landsforening har gått en ny runde på Telemarksrapporten og laget et sammendrag der de viktigste funnene trekkes fram.
Her avdekkes en rekke skandaløse forhold rundt statens håndtering av de nasjonale minoritetene.

images/PDF/Telemarksforsk_TL_sammendrag 

 Hele Telemarksrapporten ligger her:
https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/kulturell-berikelse-politisk-besvaer/3597/

Fellesuttalelse fra minoritetsmøtet 6.11.2021

Forsamlingen av minoritetsrepresentanter vedtok enstemmig denne uttalelsen om statens behandling av skogfinnenes museumssak:

Deltakerne på møtet 6. november 2021 på Litteraturhuset i Oslo om de nasjonale minoritetenes situasjon i Norge tar sterk avstand fra Kulturdepartementets paternalistiske og minoritetsfiendtlige behandling av skogfinnenes museumsbyggesak, og krever at midlene som Stortinget har bevilget blir utløst omgående. Som nasjonal minoritet har skogfinnene rett til å forvalte sin egen historie uansett hvordan staten organiserer museumsfeltet forøvrig.

Tilstedeværende:

Skogfinneforeningen

Kven Østlandet

Kvensk-Finsk Riksforbund

Taternes Landsforening

Det Mosaiske Trossamfund i Oslo