Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Møte med Kommisjonen

Tre av styremedlemmene i Skogfinneforeningen møtte representanter for Sannhets- og forsoningskommisjonen under Finnskogdagene i Svullrya 3. september 2021, og fikk anledning til å diskutere våre innspill om forsoningstiltak med dem.

Fra venstre sekretær Anita Vorkinslien, kommisjonsmedlemmene Aslak Syse, Marit Myrvoll, Dagfinn Høybråten og Ivar Bjørklund, og nestleder Wenche Blomberg og kasserer Gunnvald Grønvik.