Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Sannhetskommisjonen til skogfinneland

Sannhets- og forsoningskommisjonen opplyser at de vil besøke Finnskogdagene i september. De planlegger også et møte på Romerike og det skogfinske området vestpå, etter forslag fra Skogfinneforeningen, men datoer for dette er foreløpig ikke fastsatt.