Bli medlem!

 

  

 

 

 

 

Finnsam-konferansen mars 2022

Oslo blir arena for neste Finnsamkonferanse. En særdeles viktig anledning til å gjøre seg kjent med eksisterende kunnskap om den skogfinske migrasjonen og bosettingsmønstre, ikke minst i det sentrale Østlandsområdet.

images/PDF/ Inbjudan_till_konferens_i_Oslo_Oktoberversjon.pdf