Lokalhistorie i tekst og bilder

Stinn brakke i Mjøndalen

Ingebjørg Moen

(Foto: Rune)

Skogfinnekvelden på Mjøndalen bibliotek, med biblioteket som teknisk tilrettelegger og lokal blestansvarlig, ble fylt opp og det måtte settes fram ekstra stoler – det er stas! Oppmøtet har ikke vært så stort siden før pandemien.

De frammøtte fikk servert et variert program (samt kaffe og kringle). Musikalske innslag på fele, fløyter, bukkehorn og gitar var ved buskerudingene Ingeborg Elise Moen, Toivo Skogheim og Anders Nilsson. Lokalhistorikeren Thor Sørli kåserte om finneinnvandringa til Finnemarka og serverte finnehistorier, mens Lotte Carrasco – kulturarvrådgiver i Lier kommune – orienterte om arbeidet som er gjort for å kartlegge kulturminner og finnebosetning i Finnemarka og skogene rundt Lier.

Mjøndalen/Drammensområdet har sterke historiske tradisjoner for folkelig organisering. Her har de hatt sine kjerneområder, både haugianere og thranitter. Men distriktet har også en skogfinnetradisjon og en kulturarv som må tas vare på. 
Carrasco kom også inn på rammene for vern av kulturminner, og det passet derfor som hånd i hanske at de frammøtte vedtok en resolusjon med følgende ordlyd:

«Deltakerne på skogfinnekvelden på Mjøndalen bibliotek 7. september 2022, et arrangement under Kulturminnedagene, ber kulturminister Anette Trettebergstuen sørge for at det snarest utarbeides et tillegg til Kulturminneloven som sikrer automatisk fredning av skogfinske kulturminner eldre enn 1850.»

Skogfinneforeningen har stor tro på denne type arrangementer i finnedistrikter, og håper at de kan motivere til organisering av videre innsats, gjerne i form av lokallag med våre lokale medlemmer som bjellekuer.

Ps.:
Nå viser det seg at resolusjonen skulle vært rettet til miljøvernministeren. Lovendringer er uansett et ansvar for regjeringa, og vi skal få den til rett instans.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.