Lokalhistorie i tekst og bilder

Bygdedag på Prestfoss

Sigdal, folk,14.08.22

Skogfinneforeningen deltok med stand på den årvisse bygdedagen på Sigdal Museum (Prestfoss) søndag 14. august. Flere lokale organisasjoner og næringsdrivende var representert på museet, som er samlokalisert med Folkemusikksenteret i Buskerud.

Besøket var muligens noe mindre enn arrangøren hadde forventet, men det var et jevnt sig av interesserte og nysgjerrige som avla Skogfinneforeningen en visitt i varmen – i hovedsak folk som hadde levd en stund. Mange var klar over at Sigdal gjerne regnes som den vestre utpost for skogfinnebosetting, men flere hevdet at det også måtte finnes finneplasser i Eggedal og/eller Rollag. En kar mente endog at han hadde observert gjengrodde tufter og pløgsler i Bingen i Eiker som ville kunne være finneplasser. Den lokale plassen Finnerud (Finnerudskauen) var kjent for mange, og er å finne på kartet foreningen alltid har med seg rundt ved denne type anledninger.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.