Lokalhistorie i tekst og bilder

Hei Hurdal!

Wenche Blomberg holdt appell for Skogfinneforeningen på kulturminnedagen i Hurdal 11. september. Tre styremedlemmer var med på turen, her fra v. Gunnvald Grønvik, Anita Vorkinnslien og Wenche Blomberg.

Kjære hurdøler, kjære skogfinner og skogfinneetterkommere av alle boniteter, og alt godtfolk!

 

Hjertelig takk for at vi fikk komme hit og fortelle om Skogfinneforeningen – en ny og viktig organisasjon for en hittil nokså usynlig nasjonal minoritet: de norske skogfinnene og deres etterkommere.

 

Foreningen ble stifta i januar i år, og er altså ferskvare.

Egentlig er det litt rart at ingen har kommet på det før. Det fins en masse foreningsliv i de skogfinske områdene, det fins historielag og husflidslag og ymse foreninger som jobber helt eller delvis med skogfinske temaer. Det er gjort ufattelig masse gjennom åra med å ivareta den skogfinske kulturarven, og det skal vi være evig takknemlige for.

Men skogfinnene har ikke vært organisert på et generelt, minoritetspolitisk grunnlag før nå. Det er det nye med denne foreningen. Vi vil drive minoritetspolitikk og gjøre skogfinnene synlige i fellesskapet – politisk, sosialt og kulturelt.

 

Formålsparagrafen vår lyder sånn:

Foreningen har til formål å fremme skogfinners identitet, rettigheter og deltakelse som nasjonal minoritet, synliggjøre deres historie og kultur, arbeide for revitalisering av språk, og ellers ta opp saker som er forbundet med dette.

Det er en svært bred og åpen formålsparagraf som både kan favne om alle av skogfinneslekt, og ta initiativ og jobbe for et vidt spekter av saker som medlemmene er interessert i. Her bør det være plass til det meste.

 

Det vi har definert som Skogfinneforeningens viktigste oppgave i stiftelsesåret, er å gå inn i den brede folkelige bevegelsen til støtte for Norsk Skogfinsk Museum: både reisingen av et nytt museumsbygg, og den videre opprustingen av institusjonen slik at den kan tjene som kompetansesenter for hele det skogfinske miljøet i Norge.

 

Dette er en kamp som allerede har pågått i mange år, og den er langt fra over. Den angår også hurdølene og skogfinner over hele østlandsområdet, fordi et godt utbygd institutt og museum vil kunne få en viktig støttefunksjon for lokale samlinger og miljøer med skogfinsk kulturarv i sitt område. En slik institusjon må sikres et godt vitenskapelig nivå og kunne drive både sjølstendig forskning og koordinering av innsatsen lokalt.

 

Skogfinneforeningen har spilt inn dette til Sannhets- og forsoningskommisjonen, som arbeider med å kartlegge virkningene av fornorskingspolitikken overfor samer, kvener og skogfinner. Når de kommer med sin innstilling til Stortinget om et års tid, vil de presentere forslag til forskjellige forsoningstiltak som kan bidra til å gjøre opp for gammel urett.

 

Og vi sier til myndighetene: By oss ikke noe smått! Gi oss noe skikkelig, noe vi kan bruke i generasjoner framover, som kan reise oss opp, og som dessuten kan bøte på den katastrofale kunnskapsmangelen i forvaltningen som fører til diskriminering og usynliggjøring den dag i dag.

By oss ikke noe smått! Peli poikki – NOK ER NOK!

Hvis du synes dette høres interessant ut: Gå inn på hjemmesida vår – www.skogfinneforeningen.no – og få oversikt over kamparenaen!

Og vil du være med, så heng på – det er en enkel sak å melde seg inn. Vi tar imot innmeldinger her i dag, og du kan også gå via hjemmesida. Og forresten er vi så langt ut på året at vi har halvert kontingenten til en hundrelapp for resten av 2021.

 

Skogfinner i alle bygder, forén eder! Samla er vi uslåelige. Ikke minst her i Hurdal, det tidligste området for fast skogfinsk bosetting, der hele landskapet er pepra med skogfinnehistorie. Det er jo nærmest hellig grunn.

Velkommen inn i Skogfinneforeningen! Og takk for at dere ville høre på.

Styreleder: Rune Hernes Bjerke. E-post: styrepost@skogfinneforeningen.no. Bank: 9365.31.95271 eller VIPPS 662508. PERSONVERN.