Lokalhistorisk

Hadeland

De første skogfinnene slo seg ned i Skrukkelia.

Fotografiet er fra Knaisetra.

 

 Se også Årbok for Hadeland 2019 i Dokumentarkivet.