Lokalhistorisk

Abborhøgda

Kort presentasjon av finneplassen Abborhøgda (foto Statsskog), som er overtatt av Fortidsminneforeningen. Se video her.