Hurdal

Hurdalsordføreren hilser

Moltzau ordf.

Ordfører i Hurdal Paul Johan Moltzau.

Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Hurdalsjøen hotell 23. sept 2022

Jeg vil først takke for invitasjonen og si at det er både en ære og glede å ønske velkommen til Sannhets- og forsoningskommisjonen - og til alle øvrige frammøtte.

Hurdalsmøtet

Hurdalsmøtet

(Foto: Inger Elin Utsi)

Det aller siste åpne møtet i Kommisjonens regi fant sted i Hurdal fredag 23. september 2022. Fra venstre: Rune H. Bjerke (Skogfinneforeningen), Jan Myhrvold (Solør-Värmland Finnkulturforening), Anne Julie Semb (Sannhets- og forsoningskommisjonen), Paul Johan Moltzau (ordfører i Hurdal), Aslak Syse (kommisjonen), Inger Elin Utsi (kommisjonen, sekr.), Terje Audun Bredvold (Skogfinske interesser i Norge) og Birger Nesholen (Norsk Skogfinsk Museum).

Helse i Hurdal

Åpningsutstillingen i det nye museet i Hurdal handler om helse og helsestell. Les for eksempel om det første Lebensborn-hjemmet som ble opprettet i Norge under krigen, og en ulykkesstatistikk fra 1830. Tankevekkende materiale! Les her

Jordkottet

 

Av Bjørn Sandberg

Jordhuset - det første husværet - på finnebruket Gjødingseterenga. På bildet er lokalhistoriker Åsmund Bjørhus (1924-2020) som var meg med på mange GPS-registreringer.

Innvendige mål i rommet er 4.30 x 3,10 m. Det første husværet til skogfinnene var antakelig “bustegrana” der stokkvarmen var plassert ved en stein som kastet strålvarmen tilbake. Her ble det også varmet flate steinheller som ble stukket inn under måsafellen under sengeleiet. Seinere ble det hus av jord og tre, alt etter tida som sto til rådighet. Raskeste måten å komme under tak før frost og vinter satte inn, var å lage ei jordkoie med ildsted midt i rommet. Koia ble gravd inn i en bakkeskråning med vegger av jord og stein, og kanskje et par-tre tømmervarv på toppen, og med røykåpning i taket. Vi antar at mange finner bodde i slike jordhus til de hadde fått laftet seg opp ei tømmerstue. På flere finneplasser i Hurdal finner vi fortsatt spor av slike jordkoier – lokalt kalt “jordkott”. Mange er gjenraste, men enkelte er fortsatt godt synlige.

 

Finne-historier frå Hurdalen

Tidlig innlandsbosetting:

Det var tidligere gjengs oppfatning at dei fysste skaufinna bosette seg på Finnskauen og så spredte seg utover derifrå. Men nyere forskning viser at innlandsbosettinga skjedde før den  faste bosettinga i grensetraktene. Detta skyldtes hovedsakelig Hannibalfeiden (1643-1645)  der det stadig var overfall og raid på begge sider ta riksgrensa.

Hurdal

Årets sesong (2021) av Farmen som skal spilles inn på Steinsjøen gård på grensa mellom Hurdal og Østre Toten.